Sport og friluftsliv

De svære spørgsmål

Der er mange koder som er blevet knækket henover årene, og en af de største opdagelser man har lavet i nyere tid er at man har påvist noget af den relativitetsteori som Einstein lavede i sin tid. Der er så mange døre som vi stadig mangler at åbne, men det er dejligt at så mange mennesker kæmper hårdt for at gøre verden til et bedre sted, og som sørger for at vi ved mere og mere omkring det univers vi befinder os i. Det er alt andet lige også noget af dette, som gør at mange fortsætter med at sætte nye teorier, for på et eller andet tidspunkt kan man jo håbe at der er nogle som enten kan bekræfte eller afkræfte, forhåbentligt bliver det bekræfte, medmindre det ikke er noget godt. Så er det nok bedst at det bliver afkræftet, men der er mange ting som man stadig mangler at få et svar på.

Close