Sport og friluftsliv

Kort om den nye førtids-pensionsreform

Fleksjob, førtidspension eller ingen af delene?

Når kommunen skal vurdere, om borgeren skal have bevilliget et ressourceforløb, eller der er overvejelser om fleksjob eller førtidspension, udarbejder borgeren i samarbejde med sagsbehandleren og den praktiserende læge første del af rehabiliteringsplanen. Planen videregives til rehabiliteringsteamet, som består af repræsentanter fra beskæftigelsesområdet, socialområdet, sundhedsområdet, regionen og i nogle tilfælde også fra undervisningsområdet.

Teamets videre bearbejdning

Teamet læser rehabiliteringsplanen, hvorefter de holder et møde med borgeren og sagsbehandleren, hvor mulighederne for at komme på arbejdsmarkedet igen drøftes. Når teamet en gang efter mødet har behandlet sagen, skriver de en fagligt begrundet indstilling til kommunen om, hvilken indsats der vil være den bedste, for at borgeren kan få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Close