Sport og friluftsliv

Overvågning på nettet

Der er sket en drejning indenfor reklame på nettet. Onlineportaler har nærmest altid haft reklamer i hjemmesidens sider, hvor det har været muligt for forbrugeren, at at finde andre hjemmesider, webshops og lignende og linke sig videre til disse. Men i dag er der sket en ændring, som kort og godt kaldes for ‘cookies’. Dette giver hjemmesider og internettet mulighed for at huske, hvad du har kigget på, på nettet tidligere og derved linke til dette på et senere tidspunkt på en helt anden hjemmeside. Nogen vil nok mene dette er grænseoverskridende og en for voldsom overvågning af ens private liv. Men man kan altid slå dette fra inde i ens computers indstillinger. Dog kan det også diskuteres, om dette ikke er rart, at nettet kan huske hvad du har kigget på i tilfælde af, at du ikke selv kan huske det.

Close